Ukončeno

Mince a Medaile: Starověk/ Období vlády Habsburků/ Světové mince/ Československo, Česká republika

Období vlády Habsburků Arcivévoda Karel

Nabídnout


Odhadovaná cena 10 000 €
Příklep 22 000 €

Tato dražená položka již není v prodeji.

Popis

Tolarová klipa. Opolí. Varianta bez letopočtu. Unikát!
31,19 g, 40 x 40,3 mm, Ag.
EF/EF
Nepublikovaný exemplář! Jemně opracovaný v plochách. Balthasar Zwirner - (B-Z mincmistr). Nakonec vydán jako velmistr Řádu německých rytířů.